Join Our Telegram Channel Get - Free Products, Trending deals and Loots

Bande Utkala Janani Full Lyrics in Hindi

बन्दे उत्कळ जननी,

चारु हासमयी चारु भाषमयी,

जननी, जननी, जननी॥


पूत-पयोधि-बिधौत-शरीरा,

ताळतमाळ-सुशोभित-तीरा,

शुभ्र तटिनीकूळ-शीकर-समीरा,

जननी, जननी, जननी॥


घन घन बनभूमि राजित अंगे,

नीळ भूधरमाळा साजे तरंगे,

कळ कळ मुखरित चारु बिहंगे,

जननी, जननी, जननी॥


सुन्दर शाळी-सुशोभित-क्षेत्रा,

ज्ञानबिज्ञान-प्रदर्शित-नेत्रा,

योगीऋषिगण-ऊटज-पबित्रा,

जननी, जननी, जननी॥


सुन्दर मन्दिर मण्डित-देशा,

चारुकळाबळी-शोभित-बेशा,

पुण्य तीर्थाचय-पूर्ण्ण-प्रदेशा,

जननी, जननी, जननी॥


उत्कळ शूरबर-दर्पित-गेहा,

अरिकुळ-शोणित-चर्च्चित-देहा,

बिश्बभूमण्डळ-कृतबर-स्नेहा,

जननी, जननी, जननी॥


कबिकुळमौळि सुनन्दन-बन्द्या,

भुबन बिघोषित-कीर्त्ति अनिन्द्या,

धन्ये, पुण्ये, चिरशरण्ये,

जननी, जननी, जननी॥


Also ReadBande Utkala Janani Full Lyrics in Odia


People Search for:

bande utkala janani lyrics english bande utkala janani song lyrics in english bande utkala janani full lyrics bande utkal janani full lyrics bande utkala janani lyrics in english bande utkala janani lyrics in odia pdf bande utkala janani lyrics in odia language bande utkala janani lyrics Bande Utkala Janani Lyrics bande utkala janani lyrics in english pdf bande utkala janani lyrics in hindi bande utkala janani lyrics meaning bande utkala janani lyrics in odia image bande utkala janani lyrics pdf bande utkala janani lyrics in odia download bande utkala janani lyrics download bande utkal janani lyrics with meaning bande utkala janani lyrics odia bande utkala janani odia lyrics pdf bande utkal janani lyrics in odia pdf bande utkala janani song lyrics bande utkala janani song lyrics in hindi bande utkal janani odia song lyrics bande utkala janani song with lyrics bande utkal janani lyrics bande utkal janani lyrics in english

Post a Comment

0 Comments